Prečo interPRO


Na základe poznatkov získaných počas realizácie projektov ZUWINBAT (Oblasť budúcnosti Viedeň- Dolné Rakúsko- Bratislava-Trnava) a Trh práce+ sme sa rozhodli zriadiť pre osoby vykonávajúce v zahraničí zárobkovú činnosť nezávislú platformu InterPRO, ktorej cieľom má byť ako zvyšovanie právneho povedomia, tak aj poskytovanie užitočných informácií súvisiacich s možnosťami, ktoré Európska Únia ponúka.


Našou hlavnou motiváciou je presvedčenie, že možnosť komplexného prístupu k informáciám týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z cezhraničného výkonu činnosti pomôže predísť mnohým nedorozumeniam, ktoré vedú často k frustrácii, prípadne k finančnej a/alebo časovej ujme.


Okrem poskytovania pracovno – socálnoprávneho a daňového poradenstva sa naša platforma zaoberá taktiež poskytovaním informácií pre osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na základe neregulárneho pracovného pomeru, prípadne na živnosť.


V neposlednom rade sme si vytýčili za cieľ budovanie a sprostredkovanie kontaktov partnerských organizácií v zahraničí zastupujúcimi záujmy zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb na ktoré sa je možné v prípade potreby obrátiť aj v prípade ak je potrebné riešiť konkrétne problém na mieste výkonu činnosti.


Dúfame, že naša iniciatíva pomôže vybudovaniu štruktúry trvalo udržateľnej platformy, ktorá vytvorí priestor pre výmenu informácií a skúseností ľudí vykonávajúcich zárobkovú činnosť v zahraničí, ako aj organizácií zaoberajúcimi sa podporou mobility a zvyšovaním informovanosti osôb vykonávajúcich zárobkovú činnosť.

Preto interPRO.

Združenie VKI napadlo niektoré ustanovenia v sprostredkovateľských zmluvách pre opatrovateľky, viac informácií nájdete TU.

Metodické usmernenie k vecným dávkam

Usmernenie k potvrdzovaniu daňového formulára E9 na Slovensku

Usmernenie k zdaňovaniu príjmov opatrovateliek z činnosti v Rakúsku


P.S.: Naša platforma je iba tak silná, aký vysoký má počet členov. Preto sa potešíme každému vyžiadaniu prihlášky na mailovej adrese: interpro@hotmail.sk

Zaujímavé linky:


www.employment.gov.sk (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
www.upsvar.sk (Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny)
www.kozsr.sk (Konfederácia odborových zväzov SR)
www.oegb.at (Rakúsky odborový zväz)
www.arbeiterkammer.at (Komora zamestnancov a robotníkov (právne informácie pre zamestnancov))
www.gpa-djp.at (Odborový zväz zamestnancov súkromného sektora)
www.vida.at ( Odborový zväz: cestovný ruch, doprava, zdravotníctvo)
www.bmsk.gv.at (Rakúske ministerstvo sociálnych vecí)
www.bmf.gv.at (Rakúske ministerstvo financií –danové informácie a formuláre)
www.wien.gv.at (Stránka spolkovej krajiny Vieden)
www.eures.sk (Volné miesta a pracovné skúsenosti zo zahranicia)
www.jobtour.eu (porovnávanie povolaní)
www.sozialversicherung.at ( Rakúska sociálna poistovna. Prístup aj na všetky rakúske zdravotné poistovne)
www.help.gv.at (Portál všeobecných právnych informácií)
www.niederoesterreich.at (Stránka spolkovej krajiny Dolné Rakúsko)
Trh prce plus logo KOZ-logo OGB-logo CTF-logo EU-logo interPRO-logo